ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE FAMÍLES (CURS 2015/16)RESULTATS
(Mitjana)
1. Formació que rep el seu fill/a
7,59
2. Tasca que realitza el professorat
7,63
3. Normes de funcionament del centre
7,48
4. Atenció i informació que reben
7,33
5. Relació amb el tutor/a   
7,95
6. Manteniment de les instal·lacions
6,64
7. Neteja del centre
6,82
8. Oferta educativa del centre
7,74
9. Tracte que rep de l'equip directiu
7,98
10. Atenció per part de consergeria i administració
8,17
11. Servei de biblioteca
7,79
12. Estan satisfets amb el centre?
7,85
TOTAL ENQUESTES PASSADES
200__________________________________________

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ D'ALUMNES (CURS 2015/16)


RESULTATS
(Mitjana)
1. Atenció per part de direcció
7,21
2. Atenció per part de secretaria
7,13
3. Atenció per part de consergeria
7,40
4. Relació amb el tutor/a
8,38
5. Atenció del departament d'Orientació   
6,70
6. Formació rebuda
7,50
7. Manera d'ensenyar del professorat
7,32
8. Ambient i relació amb els companys
7,97
9. Oferta educativa del centre
7,34
10. Activitats extraescolars
5,83
11. Instal·lacions del centre
6,16
12. Biblioteca
7,38
13. Neteja general del centre
6,30
14. Satisfacció amb el centre
7,45
TOTAL ENQUESTES PASSADES
458